دامن خانم ها در 200 سال قبل (عکس)

 

درست کردن لباس های رسمی در حدود 200 سال پیش یکی از دشوارترین شغل های آن زمان بوده است و تعداد معدودی بوده اند که می توانستند این لباس ها را طراحی و آماده کنند.

مشکل ترین قسمت در تولید این لباس ها دامن آن بود. در گزارش تصویری زیر بخشی از قسمت های تولید یک لباس رسمی را ملاحظه می کنید که مربوط به سال 1840 میلادی می باشد.

 

دامن خانم ها در 200 سال قبل (عکس)

عکس دیدنی از دامن 200 سال پیش خانم ها

دامن خانم ها در 200 سال قبل (عکس)