عکس دیدنی از بروسلی در کنار همسر و فرزندانش

 

به ندرت از بروسلی در حالی که خنده بر لبانش باشد عکس منتشر شده است. این جزو معدود عکس هایی است که این بازیگر جدی را خندان در کنار خانواده اش نشان می دهد.
عکس دیدنی از بروسلی در کنار همسر و فرزندانش

بروس لی در کنار همسر و فرزندانش